Om Exipos Invest

Exipos är ett familjeägt bolag som investerar i onoterade bolag i olika faser.

Genom tydlighet, kompetens, engagemang och uthållighet vill vi tillsammans med personalen och vårt nätverk utveckla våra innehav till att vara långsiktigt framgångsrika och gärna ledande bolag inom sina branscher.

Exipos söker kontinuerligt nya intressanta och spännande investeringsmöjligheter och vi saminvesterar gärna med andra när detta är möjligt.

Vi har i dagsläget vårt fokus på bolag som kanske står inför ett generationsskifte eller på grund av andra omständigheter letar efter nya eller kompletterande ägare.